My logo

 

 

Metoda bezpośrednia

BRITISH SCHOOL | Direct Method for English

Kontakt z konsultantem

Głównym celem nauczania jest przygotowanie słuchaczy do aktywnego i swobodnego posługiwania się językiem obcym w życiu zawodowym i prywatnym. Nauczanie prowadzone jest metodą Komunikatywną, a w przypadku języka angielskiego również DIRECT METHOD FOR ENGLISH.

sprawdź harmonogram i cenę kursu DIRECT


Metoda KOMUNIKATYWNA

Nauczanie oparte na metodzie komunikatywnej oznacza, że kładziemy szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem obcym w różnorodnych sytuacjach życiowych.

Metoda komunikatywna skupia się na potrzebach uczniów. Jej głównym celem jest rozwijanie kompetencji komunikatywnej, dlatego też zajęcia często przyjmują formę: pracy w parach lub grupach wymagającej negocjacji i kooperacji między uczniami; zadań wymagających płynności mówienia, odgrywania ról, podczas których uczniowie ćwiczą i rozwijają funkcje językowe.

Nauczyciel ma za zadanie stworzyć jak najwięcej sytuacji do porozumiewania się. Stąd na naszych lekcjach różnorodność dialogów, dyskusje prowadzone w parach i małych grupach, scenki sytuacyjne, elementy dramy, gry i zabawy. Ćwiczenia lekcyjne są tak zaprojektowane, by odzwierciedlały autentyczną komunikację. Lekcje pulsują życiem, praktycznymi przykładami codziennych zastosowań języka, sytuacjami w których nieodzowne stają się konkretne słowa i zwroty, stosowane bez zbędnego namysłu. Zadaniem nauczyciela jest przekonać, że używanie języka obcego leży w zakresie praktycznych możliwości każdego ucznia.

Duży nacisk kładzie się na funkcjonalność języka i znajomość kultury danego kraju, czyli wykorzystywanie danej struktury w praktyce, na to co wypada, a co nie i w jakim kontekście.

Metoda komunikatywna oznacza równoległe doskonalenie czterech umiejętności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Szczególny nacisk kładziony jest jednak na umiejętność swobodnej komunikacji w języku obcym.

Nasi lektorzy uczą jak pokonać nieśmiałość, zapomnieć o lęku przed własną niedoskonałością, jak nie dopuścić, by stał się on barierą i ograniczeniem Twojego dalszego rozwoju. Pomagają przełamać bariery w mówieniu. Bezbłędność wypowiedzi jest oczywiście ważna, lecz nie najważniejsza, aby ją osiągnąć trzeba nabrać wprawy, najważniejsze, by przede wszystkim mówić… mówić… i jeszcze raz mówić… w języku obcym oczywiście…. niezależnie od poziomu zaawansowania. Nie należy przejmować się potknięciami lecz trzeba patrzeć na siebie przez pryzmat tego co udało się nam już osiągnąć.

Gramatyka w trakcie tego kursu jest traktowana jako środek, a nie cel.

Jej tajniki należy wyłożyć, jej zasady należy znać – jednak w British School na tym nie poprzestajemy. Udowadniamy, że język obcy nie jest martwą literą w książce do ćwiczeń gramatycznych – ten język to przyjazne narzędzie radzenia sobie w praktycznych sytuacjach współczesnej rzeczywistości.

Na lekcjach wykorzystujemy doskonałe materiały dydaktyczne oraz nowoczesne technologie: podręczniki znanych wydawnictw, autentyczne materiały prasowe, radiowe, telewizyjne, techniki video, piosenki i oczywiście – możliwości oferowane przez Internet.

Cenną cechą metody komunikatywnej jest jej elastyczność pozwalająca dobrać ćwiczenia i dodatkowe materiały pod kątem oczekiwań kursantów i postawionych celów tak, aby wykorzystać w procesie nauczania indywidualne zdolności każdego ucznia. Tematyka zajęć dobierana jest więc pod kątem zainteresowań grupy.

Najważniejszą osobą na naszych lekcjach jest uczeń, najważniejszym kryterium jego cele i zainteresowania To właśnie potrzeby ucznia wynikające z wieku, charakteru, zainteresowań i celu nauki określają tematykę i charakter zajęć, dobór materiałów, wybór techniki nauczania. W centrum uwagi jest uczeń, a nie metoda, która ma mu służyć swoją elastycznością. Wymaga to większej kompetencji nauczyciela, niż w podejściu tradycyjnym, gdzie nauczyciel cały czas stoi w “świetle jupiterów”, często jednak pozwalając uczniom na bierność. W metodzie komunikatywnej nie ma czasu na nudę i obojętność. Jednym z głównych założeń jest bowiem aktywizowanie uczących się.

Program kursu skorelowany jest z wymaganiami egzaminu TOEIC.


Metoda bezpośrednia | DIRECT METHOD FOR ENGLISH

szczegółowe informacje

Chcesz osiągnąć szybkie efekty u pracowników? Metoda DIRECT dla firm to idealne rozwiązanie!

Nasi Konsultanci pozostają do Twojej dyspozycji również na czacie online. Aby rozpocząć rozmowę, wystarczy kliknąć na przycisk „Rozpocznij czat”.
Okno czatu otworzy się automatycznie, gdy nasz konsultant będzie dostępny.

Rozpocznij chat