My logo

U nas ZDASZ

egzaminy ETS

Międzynarodowy egzamin językowy

DOPASUJ TERMIN

Dlaczego akurat ten certyfikat?

Certyfikat TOEIC® jest najczęściej zdawanym egzaminem z języka angielskiego w środowisku pracy.
Ponad 5000 dużych firm na całym świecie używa TOEIC® jako narzędzia pomiaru wiedzy i postępów (audyt językowy).
TOEIC® to certyfikat języka angielskiego i szansa na podniesienie konkurencyjności na rynku pracy.
TOEIC® zdaje ponad 5 milionów kandydatów każdego roku.

Wyniki TOEIC są znane w najkrótszym czasie ze wszystkich certyfikatów.
TOEIC® jest obecnie najbardziej popularnym egzaminem na świecie, wybieranym przez menedżerów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalistów ds. rekrutacji, uczelnie państwowe oraz prywatne, administrację państwową oraz klientów indywidualnych.
TOEIC® został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie świata biznesu na rzetelny i obiektywny test znajomości języka angielskiego w kontekście pracy w międzynarodowym środowisku. TOEIC® jest zatem egzaminem skupionym na testowaniu biegłości posługiwania się językiem w biurze, podczas spotkań, negocjacji czy podróży służbowych.
TOEIC® to certyfikat języka angielskiego i szansa na podniesienie konkurencyjności na rynku pracy.

Od 2008 roku, jesteśmy partnerem ETS (Educational Testing Service), największej organizacji testującej na świecie, lidera w tworzeniu obiektywnych i rzetelnych certyfikatów językowych i narzędzi wspomagających naukę języków obcych.

O ETS® (Educational Testing Service):

ETS – Educational Testing Service, to największa, niezależna organizacja non-profit, zajmująca się badaniami w dziedzinie edukacji i tworzeniem systemów oceny.

Główna siedziba ETS mieści się w Princeton w Stanach Zjednoczonych. Od swojego powstania w 1947 roku, ETS jest liderem w badaniach edukacyjnych i udostępnianiu obiektywnych i rzetelnych systemów oceny dla klientów indywidualnych, instytucjonalnych i korporacyjnych na całym świecie.

W naszym ośrodku egzaminacyjnym możecie Państwo:

 • zarejestrować się na egzamin TOEIC®, TFI™, TOEIC® Bridge, TOEFL® Junior™, WiDaF® lub WiDaF Basic® – przygotować się do egzaminów ETS, zarówno doTOEIC®, TOEIC® Bridge™ i TOEFL® jak i do egzaminów z języka francuskiego (TFI™) oraz niemieckiego (WiDaF®
 • zdać egzamin TOEIC® podczas otwartych sesji egzaminacyjnych – zdać egzaminTOEIC® w zamkniętych sesjach egzaminacyjnych organizowanych przez nasz ośrodek lub zdać egzamin w dowolnie wybranym terminie, na żądanie 
 • zakupić podręczniki przygotowujące do egzaminów TOEIC® i TOEFL® – przygotować się do egzaminu TOEFL, wykorzystując podręczniki lub egzamin próbny TPO (TOEFL Practice Online
 • pełny, autentyczny egzamin TOEFL, dostępny online na każdym komputerze wyposażonym w słuchawki i mikrofon oraz z dostępem do Internetu

Czy egzamin TOEIC® jest trudny?

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w biznesie. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający.

Jaki format ma egzamin TOEIC®?

Przeznaczeniem testu jest obiektywna ocena znajomości języka angielskiego u osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, dla osób starających się o pracę, lub czynnych zawodowo. Kontekst i struktura testu odzwierciedlają sytuacje i konteksty pracy zawodowej w międzynarodowym środowisku, gdzie używa się języka angielskiego w komunikacji. Test ma format testu wyboru. Zdający wypełniają kartę odpowiedzi, zaznaczając jedną z sugerowanych odpowiedzi A, B lub C lub A, B, C lub D. Karta odpowiedzi jest następnie przetwarzana przez komputer, który generuje wynik testu na skali punktowej 10-990 punktów.

Test TOEIC trwa 2 godziny i składa się z 200 pytań, podzielonych na dwie części:

 • Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) 5 – 495 punktów
 • Reading Comprehension (czytanie) 5 – 495 punktów

Cała sesja testowa trwa około 2,5 godziny. Wyniki podaje komputer i są one znane nawet w 24 godziny po egzaminie, maksymalnie w 2 tygodnie.

FORMAT TESTU TOEIC®:

 • Listening Comprehension (czas trwania: 45 minut) – 100 pytań / zadań testowych
 • Sekcja I – interpretacja fotografii – 20 pytań
 • Sekcja II – krótkie sytuacyjne (pytanie-odpowiedź) – 30 pytań
 • Sekcja III – dłuższe dialogi (pytania do słuchanego tekstu) – 30 pytań
 • Sekcja IV – dłuższe wypowiedzi (pytania do słuchanego tekstu) – 20 pytań
 • Reading Comprehension (czas trwania 75 minut) – 100 pytań/zadań testowych
 • Sekcja V – uzupełnianie zdań – 40 pytań
 • Sekcja VI – identyfikowanie błędów w zdaniu – 20 pytań
 • Sekcja VII – autentyczne teksty biznesowe i pytania do tekstu – 40 pytań

Oprócz punktacji, zdający otrzymuje również Tabelę Sprawności Językowych, która precyzyjnie określa umiejętności językowe osoby, która zdała test, oraz interpretuje wynik punktowy. Taki sposób prezentacji wyników testu pozwala na przedstawienie wyniku testu wraz z załączonym opisem kompetencji językowych kandydata.

 

DOPASUJ TERMIN

Jak przygotować się do TOEIC®?

Do egzaminu TOEIC® można przygotować się na każdym kursie z elementami Business English. W praktyce oznacza to, że można po prostu uczyć się języka angielskiego a egzamin zdać jako zakończenie etapu nauki i weryfikację swoich postępów. Studenci zdają ten egzamin nawet kilka razy, za każdym razem podnosząc swój wynik i upewniając się, że mądrze inwestują w szkolenia językowe.

Przygotowując się do egzaminu należy zwracać uwagę na zasób słownictwa, jego poszerzanie i konsekwentne utrwalanie. Właśnie słownictwo jest kluczem do egzaminu TOEIC® i do języka angielskiego. Warto zatem czytać jak najwięcej autentycznych tekstów, słuchać radia czy oglądać programy informacyjne w telewizji. W miarę możliwości, należy utrzymywać kontakt z osobami obcojęzycznymi, telefonicznie lub przez e-mail. Wówczas mamy szanse “eksperymentować” z językiem i nasza swoboda w posługiwaniu się językiem bardzo szybko się zwiększa. Egzamin TOEIC został stworzony z myślą, aby testować praktyczną znajomość języka angielskiego, stopień swobody w komunikacji. W ofercie ETS Europe-Poland znajduje się podręcznik przygotowujący do egzaminu.


Otwórz ponownie chat
1
Close chat
Cześć! Dziękujemy za odwiedziny!

Start